top of page
fullsizeoutput_66_edited.png

Patient Info

IMG_20200701_165709.jpg

Radyoterapi nedir?

Radyasyon tedavisi, bedenin herhangi bir yerindeki kötü ve bazı iyi huylu tümörleri tedavi etmek için kullanılan üç (cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi) etkin yoldan biridir.

Hastaların önemli bir bölümü için yalnızca radyasyon tedavisi yeterli olurken birçok kişi halen cerrahi, kemoterapi ya da biyolojik tedavi veya bunların kombinasyonları ile tedavi edilmektedir. Hekimler bazı durumlarda cerrahi müdahaleden önce tümörü küçültmek için radyoterapi kullanırken bazen müdahale sonrası kalan kötü huylu hücrelerin gelişmesini durdurmak için de radyasyondan yararlanırlar. Hastalığı yok etmek için radyoterapi ile birlikte antitümöral ilaçları da kullanılabilir.

Radyoterapi, hastanın ağrı gibi bazı sıkıntılarını azaltmak için de uygulanabilir. Radyasyon tedavisinin tümörü küçültmek, basıncı, ağrıyı, kan kaybını ve hastalığın diğer belirtilerini azaltmak için kullanıldığında çoğu hastanın yaşam kalitesini artırdığı görülmüştür. 

IMG_8222.JPG

Radyoterapi kararını kim verir?

Radyoterapi süreci nasıl gerçekleşir?

Radyoterapi kararını radyasyon onkoloji uzmanı verir. 

Hekim öncelikle hastayı sorgular ve o güne kadar yapılan mevcut işlemleri ve tetkik sonuçlarını inceler. Gerekli görürse ek tetkikler ister ve diğer hekimlerle görüş alışverişinde bulunur. Hastaya tedavi kararı verirse, uygulayacağı tedaviyi, tedavinin detaylarını ve tedaviye bağlı olası yan etkileri hasta ve hasta yakınlarına detaylı olarak anlatır. Hastanın sözlü ve yazılı onayını alır. 

Hastanın tedavi edileceği bölgenin planlama için gerekli olan tomografik görüntüsü alınır.

Radyoterapi planlamaları tomografik görüntüler kullanılarak yapılır. Bu yüzden özel programlı tomografi cihazları kullanılır. Hastalar bu cihaza girmeden önce doğru yeri tedavi etmek için hastanın hareketsiz olması gerekir. Hastanın tedavi bölgesine göre kalıp veya sabitleyici malzemeler kullanılır. Örneğin; Baş boyun bölgesi için sıcak suda yumuşayan soğuduğunda sertleşen maskeler kullanılır. Hasta sabit bir masaya yatırılarak ısıtılarak yumuşatılmış maske baş veya boyuna uygulanır soğuması beklenir. Soğuyunca serleşen bu maske tüm tedavi süresince sadece o hasta için kullanılır. Bu kalıp ve maskelere bazen hastanın bazı vücut bölgelerine özel işaretler konularak kalıp veya maskeyle birlikte tomografisi çekilir. Bu işaretler hastanın her tedaviye girdiğinde doğru pozisyonda olmasını sağlar. Bu işlemleri dozimetrisler veya radyasyon onkolojisi teknikerleri; doktor ve medikal fizik uzmanı kontrolünde yaparlar. 

Onkoloji Hastalarına Bilgiler

Kanser Nedir?

Kanser Görülme oranları nelerdir?

kansere neler sebep olur?

Kanserde ve tedavisinde diyetin rolü nedir?

Kanser tanısı nasıl konulur. 

Kanserin tedavisi nasıl yapılır?

Kanser tarama yöntemleri nedir?

Kanser hastasının tedavi sorası takibi nasıl yapılır?

Çocukluk çağı kanserleri nelerdir?

Kanserden korunma nasıl olur?

Radyoterapi nedir? Nasıl u uygulanır?

Hipertermi nedir?

Areas of Expertise

Kanser &
Radyasyon

Radyobiyoloji

Brachytherapy

IMRT

Conditions

..

Tedavi

Kemoterapi

Radyoterapi

Diğer tedavi yöntemleri nelerdir?

bottom of page