top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıMetin Güden

Pankreas Kanseri


Pankreas kanseri, malin (kanserli) hücrelerin pankreas dokularında oluştuğu bir hastalıktır.

Pankreas, yaklaşık 6 santim uzunluğunda, ince bir armut şeklinde yan tarafında uzanan bir bezdir. Pankreasa ait geniş uca pankreas başı, orta kısmına pankreas gövdesi, dar uçun da pankreas kuyruğu adı verilir. Pankreas mide ile omurga arasındadır.

Pankreasta iki çeşit hücre vardır. 1. Ekzokrin pankreas hücreleri, vücuda gıdayı sindirmek için ince bağırsağa salınan enzimler yapar. 2. Nöroendokrin pankreas hücreleri(adacık hücreleri gibi) insülin ve glukagon da dahil olmak üzere kandaki şekeri kontrol altına almaya yardımcı olan çeşitli hormonlar üretir.

Pankreas kanserlerinin yaklaşık% 95'i eksokrin hücrelerden başlar. Bu tümörler hormon salgılamazlar. Bu yüzden belirtilere veya semptomlara neden olmaz. Bu, durum pankreas kanseri tipini erken teşhis etmeyi zorlaştırır.

Adacık hücreli tümörler gibi bazı malin pankreas nöroendokrin tümörleri pankreatik ekzokrin kanserlerden daha iyi bir prognoza sahiptir.

Pankreas kanseri için risk faktörleri şunları içerir:

 • · Sigara içmek.

 • · Çok fazla kilolu olmak.

 • · Kişisel bir diyabet öyküsü veya kronik pankreatit olması.

 • · Pankreas kanseri veya pankreatit öyküsü olan bir aileye sahip olmak.

 • · Bazı kalıtsal şartlara sahip olmak, örneğin:

  • · Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) syndrome.

  • · Hereditary nonpolyposis colon cancer (HNPCC; Lynch syndrome).

  • · von Hippel-Lindau syndrome.

  • · Peutz-Jeghers syndrome.

  • · Hereditary breast and ovarian cancer syndrome.

  • · Familial atypical multiple mole melanoma (FAMMM) syndrome.

Pankreas kanseri belirtileri ve semptomları:

Pankreas kanseri genelde erken belirtilere veya semptomlara neden olmayabilir. Bulgular ve belirtiler pankreas kanserinden veya başka sebepler nedeniyle olabilir. Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri veya birkaçı olan kişilerin doktora gitmesi önemlidir.

 • · Sarılık (ciltte sararma ve gözlerin beyazının sararması).

 • · Açık renkli dışkı. ( camcı macunu gibi)

 • · İdrarın koyu renkli olması.

 • · Üst veya orta karında veya sırtta geçmeyen ağrı.

 • · Son altı ay içinde nedeni bilinmeyen zayıflama.

 • · İştahsızlık.

 • · Hastanın kendini çok yorgun hissetmesi.


Yukarıda belirtildiği gibi pankreas kanserinin erken evrelerinde gözle görülür belirti veya semptomlar yoktur. Pankreas kanseri belirti ve semptom vermeye başladığında diğer birçok hastalığın belirtileri ve belirtileri gibidir. Bu yüzden pankreas kanserini teşhis etmek zordur.

Kanser hücrelerinin pankreasın içinde ve çevresinde yayılıp büyümediğini öğrenmek için kullanılan süreçlere evreleme denir. Teşhis, teşhis ve pankreas kanseri evrelemesi için testler ve prosedürler genellikle aynı anda yapılır. Tedaviyi planlamak için hastalığın evresini bilmek önemlidir.

Tanı yöntemleri:

Fizik muayene ve hastanın hikayesi:Hastanın vücudundaki topaklar renk değişiklikleri ve diğer bulgular incelenir. Hastanın şikayetleri dinlenir. Diğer hastalıkları, alışkanlıkları, ailede kronik bir hastalık olup olmadığı sorgulanır.

Kan kimyası çalışmaları: Vücuttaki organ ve dokular tarafından kana salınan bilirubin gibi bazı maddelerin miktarlarını ölçmek için bir kan örneğinin kontrol edildiği bir prosedür.

Tümör marker testi:Kan, idrar veya doku örneğinin, organlar, dokular veya tümör hücreleri tarafından yapılan CA 19-9 ve karsinoembriyonik antijen (CEA) gibi belirli maddelerin miktarlarını ölçmek için kontrol edildiği bir prosedürdür. Bunlara tümör belirteçleri denir.

MRI (manyetik rezonans görüntüleme):Manyetik alan değişikliği sonucu moleküler hareketlere bağlı çıkan radyo dalgaları ile dokular arasındaki farklılığı görüntüleyen cihazdır. Özellikle yumuşak dokulardaki farklılığı iyi gösterir.

Bilgisayarlı Tomografi taraması (CAT taraması):Farklı açılardan çekilen, vücudun içindeki alanların ayrıntılı bir serisini yapan bir prosedür. Görüntülemeler bir röntgen makinesine bağlı bir bilgisayar tarafından yapılır. Bir boya bir damara enjekte edilebilir veya organlar veya dokuların daha net görünmesine yardımcı olmak için ağız yolu ile alınabilir.

PET taraması (pozitron emisyon tomografisi taraması):Vücuttaki habis tümör hücrelerinin bulunması için bir prosedür. Az miktarda radyoaktif glukoz (şeker) bir damara enjekte edilir. PET tarayıcı vücut etrafında döner ve vücutta glikozun nerelerde kullanıldığını gösteren bir görüntü oluşturur. Malin tümör hücreleri, normal hücrelerinkinden daha aktif ve daha fazla glikoz kullandıkları için resimde daha parlak görülürler. Bir PET taraması ve CT taraması aynı anda yapılabilir ve görüntüler birleştirilir. Buna bir PET-CT denir.

Abdominal ultrasonografi:Ultrason transdüseri karın derisine temas ettirilir ve yüksek enerjili ses dalgalarını (ultrason) karın içine yönlendirir. Ses dalgaları iç doku ve organları çarpar ve yankılar yapar. Dönüştürücü yankıları alır ve bunları bir sonograf olarak adlandırılan resimleri yapmak için yankıları kullanan bir bilgisayara gönderir. Bilgisayar görüntüler oluşturur.

Endoskopik ultrason (EUS):Genellikle ağız veya anüs yoluyla bir endoskopun vücuda sokulduğu bir prosedür. Endoskop, ışık ve gözlem için bir mercek içeren ince, tüp benzeri bir alettir. Endoskopun ucundaki bir sonda, yüksek enerjili ses dalgalarının (ultrason) iç dokulardan veya organlardan sıçraması ve yankı yaratması için kullanılır. Yankılar bir sonogram olarak adlandırılan vücut dokularının bir resmini oluşturur. Bu işleme endosonografi denir.

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP):Safra taşıyan kanalları göstermek için karaciğerden safra kesesine ve safra kesesinden ince bağırsağa röntgen (x-ray) görüntüleme sistemi ile görüntülemeye yarayan bir prosedür. Bazen pankreas kanseri bu kanalların daralmasına neden olur ve safra akışını engelleyerek veya yavaşlatarak bağırsaklara boşalamayan safranın kanda birikmesine ve ciltte toplanmasına bağlı sarılık oluşturur. Bir endoskop (ince, ışıklı bir tüp) ağız, yemek borusu ve karın yoluyla ince bağırsağın ilk bölümüne geçirilir. Sonra bir kateter (daha küçük bir tüp) endoskoptan pankreatik kanallara sokulur. Kanal içine kateterden bir boya enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Kanallar bir tümör tarafından engellenirse, kanalı açmak için boruya ince bir boru takılabilir. Bu tüp (veya stent) boruyu açık tutmak için yerinde bırakılabilir. Doku örnekleri de alınabilir.

Perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTC): Karaciğer ve safra kanallarını röntgen için kullanılan bir prosedür. İnce bir iğne kaburgaların altındaki deriye ve karaciğere sokulur. Boya karaciğer veya safra kanallarına enjekte edilir ve bir röntgen çekilir. Bir blokaj varsa, stent olarak adlandırılan ince, esnek bir tüp, safradan ince bağırsağa veya vücudun dışındaki toplama torbasına boşaltmak için karaciğere bırakılır. Bu test, ancak ERCP yapılamazsa yapılır.

Laparoskopi:Karın içindeki organları hastalığa karşı kontrol etmek için cerrahi bir prosedür. Karın duvarında küçük kesiler (kesikler) yapılır ve kesilerden birine bir laparoskop (ince, ışıklı bir tüp) yerleştirilir. Yüksek enerjili ses dalgalarının pankreas gibi iç organları görmek için laparoskopun ucunda ultrason probu olabilir. Buna laparoskopik ultrason denir. Pankreastan doku örnekleri almak veya bir pankreas sıvısı örneği almak gibi prosedürleri yerine getirmek için kullanılır.

Biyopsi:Hücrelerin veya dokuların çıkarılması, böylece bir patolog tarafından bir mikroskop altında kanser bulguları olup olmadığının kontrol edilmesi prosedürüdür. Pankreas kanseri için biyopsi yapmanın birkaç yolu vardır. Pankreasın içinden hücreleri çıkarmak için röntgen veya ultrason eşliğinde ince iğne veya cor biyopsi yapılabilir. Bu işlem laporoskopi ile birlikte de olabilir.


Bazı faktörler iyileşme şansını (prognozu) ve tedavi seçeneklerini etkiler.

iyileşme şansı (Prognoz) ve tedavi seçenekleri aşağıdakilere bağlıdır:

· Ameliyatla tümörün çıkarılıp kaldırılmayacağı.

o Pankreas kanseri ancak, yayılmadan önce, ameliyatla tamamen çıkarıldığında bulunursa kontrol edilebilir. Kanser yayılırsa, palyatif tedavi hastalığın semptomlarını ve komplikasyonlarını kontrol ederek hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

· Kanserin evresi (tümörün büyüklüğü ve kanserin pankreas dışından yakın dokulara veya lenf düğümlerine veya vücudun başka yerlerine yayılıp yayılmadığı).

· Hastanın genel sağlık durumu.

· Kanserin yeni teşhisi konmuş olup olmadığı veya tekrarlamış bir hastalık olup olmadığı.

Hastanınprognozunu (iyileşme şansını) belirler.

Pankreas Kanseri Evreleri

Kanser vücudun başka bir bölgesine yayılırsa buna metastazdenir. Kanser hücreleri ilk başladığı yerden (primer tümör) kopar ve lenf sistemi veya kan yoluyla başka yerlere geçebilirler. Bunlar üç yolla olur.

Direk invazyon, implantasyon( ekilme): tümör yakınındaki dokuları temas yoluyla istila eder veya parçalar vücut boşluklarına düşerek oradaki dokulara yapışıp büyürler.

Lenf sistemi.Vücutta beyaz kan dolaşımı (lenfatik dolaşım sistemi) dediğimiz normal kan dolaşımı dışında bir dolaşım sistemi vardır. Kanser hücreleri çoğunlukla bu lenf sistemine girer, lenf damarları boyunca dolaşır ve vücudun başka bir bölümünde yeni bir tümör oluşturur (lenf yolu ile metastaz).

Kan dolaşımı. Kanser hücresi direk kan damarları içine girer, kan damarları boyunca dolaşır ve vücudun başka bir bölümünde bir tümör oluşturur (metastatik tümör).

Metastatik tümör, primer tümörle aynı tür kanserdir. Örneğin pankreas kanseri karaciğere yayılırsa, karaciğerdeki kanser hücreleri aslında pankreas kanseri hücreleridir. Hastalık metastatik pankreas kanseridir, karaciğer kanseri değildir.

Kanser hastalarında tedavi ve takip amaçlı evreleme sistemleri kullanılır. Çünkü kanserin evresine göre tedaviler farklılık gösterir.

Pankreas kanseri tedavisi için aşağıdaki evreleme sistemi kullanılır:

Evre 0:Aşama 0'da kanser şüphesi taşıyan anormal hücreler pankreasın normal hücre düzeninin içinde bulunur. Bu anormal hücreler kansere dönüşebilir ve yakındaki normal dokuya yayılabilir.

Evre I:Evre I'de kanser hücreleri yalnızca pankreasda bulunur. Evre I, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak Evre IA ve Evre IB'ye ayrılır.

Evre IA: Tümör 2 santimetre veya daha küçüktür.

Evre IB: Tümör 2 santimetre’ den büyüktür.

Evre II: Evre II'de, kanser yakın doku ve organlara yayılmış olabilir ve pankreasta yakın lenf düğümlerine yayılmış olabilir. Evre II, kanserin nerede yayıldığına bağlı olarak evre IIA ve Evre IIB'ye ayrılır.

Evre IIA: Kanser yakın doku ve organlara yayılmış, ancak yakındaki lenf nodlarına yayılmamıştır.

Evre IIB: Kanser yakındaki lenf nodlarına yayılmıştır.

Evre III: Evre III'te, kanser pankreastaki ana kan damarlarına yayılmıştır ve yakındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

Evre IV:Evre IV'te, kanser her boyutta olabilir ve karaciğer, akciğer ve periton boşluğu gibi uzak organlara yayılabilir. Ayrıca pankreasta veya lenf düğümlerine yakın organlara ve dokulara da yayılabilir.


Rekürren (Tekrar eden) Pankreas Kanseri

Tekrarlayan pankreas kanseri, tedavi sonrasında nükseden (geri dönen) kanserdir. Kanser, pankreasta veya vücudun diğer bölgelerinde tekrar edebilir.


Tedavi Seçenekleri:

Pankreas kanseri olan hastalar için farklı tedavi türleri mevcuttur. Bazı tedaviler standarttır (günümüzde kullanılan tedavi) ve bazıları klinik araştırmalarda test edilmektedir. Beş tip standart tedavi kullanılır:

1. Ameliyat

2. Radyoterapi

3. Kemoterapi

4. Kemo-radyoterapi

5. Hedefe yönelik tedavi

Bunların dışında semptomatik tedaviler uygulanabilir.

Pankreas kanseri nedeniyle oluşan ağrı tedavisi uygulanabilir.

Pankreas kanseri olan hastalar özel beslenme ihtiyaçlarına sahiptir.

Biyolojik terapi gibi yeni tedavi türleri klinik araştırmalarda test edilmektedir.


Ameliyat

Aşağıdaki ameliyat türlerinden biri, tümörü çıkarmak için kullanılabilir:

Whipple prosedürü: Pankreas, safra kesesi, midenin bir kısmı, ince bağırsağın bir kısmı ve safra kanalı çıkarılan cerrahi bir prosedür. Pankreasın yeterli miktarı sindirim sıvıları ve insülin üretmek için bırakılır.

Total pankreatektomi: Bu işlem pankreasın tamamını, midenin bir kısmını, ince basağın bir kısmını, ortak safra kanalını, safra kesesini, dalağı ve yakınlardaki lenf nodları alınır.

Distal pankreatektomi: Pankreasın vücudu ve kuyruğu genellikle dalakla birlikte çıkarılır.

Kanser yayılır ve çıkarılmazsa, belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için aşağıdaki palyatif cerrahi uygulanabilir:

Cerrahi biliyer bypass: Kanser ince bağırsak tıkılıyorsa safra kesesi içinde safra oluşur ve safra baypası yapılabilir. Doktor bu operasyon sırasında safra kesesini veya safra kanalını keser ve bloke alanın etrafında yeni bir yol oluşturması için ince bağırsağa diker.

Endoskopik stent yerleştirilmesi: Tümör safra kanalını bloke ediyorsa, bölgede oluşan safra boşaltmak için bir stent (ince bir tüp) koymak için ameliyat yapılabilir. Doktor stenti vücudun dışına sızan bir kateter vasıtasıyla yerleştirebilir veya stent bloke alanın etrafından dolaşabilir ve safradan ince bağırsağa boşalabilir.

Gastrik bypass: Eğer tümör mideden yiyecek akışını engelliyorsa, mide direkt olarak ince bağırsakta dikilebilir, böylece hasta normal şekilde yemeğe devam edebilir.

Radyasyon tedavisi

Radyoterapi, yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanarak kanser hücrelerini öldürmek veya onları büyütmekten alıkoyan bir kanser tedavisidir. İki çeşit radyasyon terapisi vardır:

Dış radyasyon terapisi, kansere karşı radyasyon göndermek için vücudun dışında bir makine kullanır.

İç radyasyon tedavisi, direkt olarak kansere veya kansere yakın yerleştirilen iğneler, tohumlar, teller veya kateterlerle sızdıran radyoaktif bir madde kullanır.

Radyoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır. Dış radyasyon tedavisi pankreatik kanseri tedavi etmek için kullanılır.

Adjuvan Radyasyon Tedavisi

Pankreas kanseri için postoperatif (adjuvan) radyasyon tedavisi tipik olarak 1,8 Gy'lik fraksiyonlar halinde verilen 50,4 Gy'den oluşur. Alan küçültmeleri genellikle 45 Gy verildikten sonra yapılır. Tedavi edilmesi gereken en önemli hedef, genellikle birbirine yakın olan, genellikle pozitif olan ve lokal nüksün ortak bir yeri olan üst mezenterik arter sınırıdır. Bu nedenle tedavi hacmi, üstün mezenterik damarları, tümör yatağını ve çölyak eksenini içermelidir.

Lokal İlerlemiş Hastalık için Radyasyon Tedavisi

Lokal olarak ilerlemiş tümörleri olan hastalar muhtemelen bölgesel lenf nodu ışınlamasından fayda görmediğinden ve lokorejyonel lenf düğümlerin yeterli kapsanması genellikle gastrointestinal toksisiteyi arttırdığından, radyasyon tedavisi alanları büyük tümörle sınırlandırılmalıdır. (Bu strateji aynı zamanda kemoradyasyon tedavisinin gastrointestinal toksisitesini de azaltır.)

Pankreas ve duodenum, solunum hareketleri ile ortalama 1 cm hareket eder. Yalnızca büyük tümör tedavi edilecekse, radyasyon tedavisi planlamasında solunum hareketi kontrol edilmeli veya hesaba katılmalıdır.

Hedeflenen tümör dozu 60 Gy den fazlası olmalıdır.

Yoğunluk Ayarlı Radyasyon Terapisi(Intensity-Modulated Radiation Therapy)

Yoğunluk ayarlı radyasyon tedavisi, hareket etmeyen bir hedefe hassas ve farklı dozlarda radyasyon verilmesine izin verir. Hedef radyasyona duyarlı bir yapıya yakın değilse, doz genellikle güvenli bir şekilde yükseltilebilir. Bununla birlikte, pankreas tümörleri solunumla önemli ölçüde hareket eder ve neredeyse her zaman yüksek radyosensitif duodenum ile çevrilidir. Dahası, 50.4 Gy'yi aşan doz artışının pankreas kanserinde sonucu iyileştirdiği hiçbir zaman ikna edici bir şekilde gösterilmemiştir. Bununla birlikte, yoğunluk modülasyonlu radyasyon tedavisinin, yoğun hastalığın en az 1 veya 2 cm uzağındaki büyük hastalık alanlarına fokal yüksek dozlarda radyasyon vermek için dikkatli kullanılmalıdır. Bazı çok nadir vakalarda, tümörler mideden, duodenumdan ve jejunumdan uzaksa, pankreasın gövdesi veya boynundaki küçük tümörlere 63 ila 68 Gy'lik boost dozları verilebilir.

Stereotaktik Radyasyon Tedavisi(Stereotactic Radiation Therapy )

Pankreas kanserinin tedavisinde nispeten yeni bir yenilik, CyberKnife (Accuray, Sunnyvale, CA) gibi sistemlerin kullanıldığı stereotaktik radyasyon terapisidir, burada görüntü rehberliği ve bilgisayar kontrollü robotik kombinasyonunun sürekli olarak izlenmesi için kullanılır, tedavi boyunca tümör ve hasta hareketlerini tespit edilir ve düzeltilir.

Araştırmacılar, stereotaktik radyasyon tedavisinin "kötü sonuç, kabul edilemez toksisite ve şüpheli palyatif etki ile ilişkili olduğu ve ilerlemiş pankreas kanseri olan hastalar için önerilemeyeceği" sonucuna varmışlardır. Halen çalışmalar devam etmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi, hücreleri öldürerek veya bölünmeden durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaçlar kullanan bir kanser tedavisidir. Kemoterapi ağızdan alındığında veya bir damara veya kana enjekte edildiğinde, ilaçlar kan dolaşımına girer ve vücudun tamamında kanser hücrelerine (sistemik kemoterapi) ulaşabilir. Kemoterapi direkt olarak beyin omurilik sıvısına, bir organa veya karın gibi bir vücut boşluğuna yerleştirildiğinde, ilaçlar esas olarak bu bölgelerdeki kanser hücrelerini etkiler (bölgesel kemoterapi). Kombine kemoterapi, birden fazla antikanser ilacı kullanan tedavidir. Kemoterapinin verilme şekli, tedavi edilen kanserin türüne ve evresine bağlıdır.


Kemoradyoterapitedavisi

Kemoradyoterapi, her ikisinin etkilerini arttırmak için kemoterapiyi ve radyasyon terapisini birleştirir.

Hedefe yönelik tedavi

Hedefe yönelik tedavi, normal hücrelere zarar vermeden spesifik kanser hücrelerini tanımlamak ve saldırmak için ilaçlar veya başka maddeler kullanan bir tedavi şeklidir. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'lar), tümörlerin büyümesi için gerekli sinyalleri bloke eden hedefli tedavi ilaçlarıdır. Erlotinib, pankreatik kanseri tedavi etmek için kullanılan bir TK inhibitörüdür.

Ağrı, tümör sinirleri veya pankreasta yakın diğer organları bastığında ortaya çıkabilir. Ağrı tıbbı yetersiz olduğunda, acıyı hafifletmek için karnın sinirleri üzerinde etkili olan tedaviler vardır. Doktor, etkilenen sinirlerin çevresindeki bölgeye ilaç ilavesi yapabilir veya ağrı hissini engellemek için sinirleri kesebilir. Kemoterapi ile veya kemoterapi uygulanmayan radyasyon tedavisi, tümörü küçültmek suretiyle ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Pankreas kanseri olan hastalar özel beslenme ihtiyaçlarına sahiptir.

Pankreasın çıkarılması için uygulanan cerrahi, gıdayı sindirmek için pankreatik enzimler yapma kabiliyetini etkileyebilir. Sonuç olarak, hastalar gıdayı sindirmede ve besinleri vücuda absorbe etmekte sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Doktor malnütrisyonu önlemek için bu enzimleri değiştiren ilaçlar reçete edebilir.

Yeni tedavi türleri klinik araştırmalarda test edilmektedir.

Biyolojik terapi

Biyolojik terapi, kanserle savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini kullanan bir tedavidir. Vücut tarafından veya laboratuarda yapılan maddeler, vücudun kansere karşı doğal savunmasını artırmak, yönlendirmek veya onarmak için kullanılır. Bu kanser tedavisine biyoterapi veya immünoterapi denir.


Evrelere Göre Tedavi Seçenekleri

Evre I ve Evre II pankreatik kanser tedavisinde aşağıdakiler olabilir:

· Cerrahi.

· Cerrahi sonrası kemoterapi.

· Cerrahi sonrası kemoradyoterapi.

Evre III pankreas kanseri tedavisi aşağıdakileri içerebilir:

Kanallarda veya ince bağırsakta tıkanan alanları açmak için palyatif ameliyat veya stent yerleşimi.

· Kemoterapi sonrası kemoradyoterapi.

· Kemoterapi sonrası farklı kombinasyonlu kemoterapi.

· Hedefe yönelik terapi uygulanma ve sonrası kemoterapi.

Evre IV pankreatik kanserin tedavisi aşağıdakileri içerebilir:

· Sinir blokları ve diğer destekleyici bakım gibi ağrıdan kurtarmaya yönelik hafifletici tedaviler.

· Kanallarda veya ince bağırsakta tıkanan alanları açmak için palyatif ameliyat veya stent yerleşimi.

· Hedefe yönelik terapi uygulanma ve sonrası kemoterapi.

· Kemoterapi ile veya kemoterapi almayan yeni anti kanser ajanlarının klinik denemeleri.


Tekrarlayan pankreas kanseri tedavisinde aşağıdakiler olabilir:

· Kanallarda veya ince bağırsakta tıkanan alanları açmak için palyatif ameliyat veya stent yerleşimi.

· Palyatif radyasyon tedavisi tümörü küçültmek için.

· Ağrıyı hafifletmek için sinir blokları gibi belirtileri azaltmak için diğer palyatif tıbbi bakım.

· Kemoterapi.

· Kemoterapinin klinik denemeleri, yeni anti kanser tedavileri veya biyolojik terapi.


KAYNAKLAR

1. Anand P. Shah and Ross A. Abrams: Pancreatic Cancer Edit: L. Gunderson, et. al., Clinical Radiation Oncology 4rd ed. (Saunders, 2012). Philadelphia, p:935-958

2. Palta M et. al., Pancreatic cancer Edit: Halperin E.C. Perez & Brady’s Principles and Practice of Radiation Oncology Seventh Edition Print:Wolters Kluwer Copyright 2019 P:4509-4554

3. Crane C.H, et. al., The Pancreas:Edit:Cox J.D., Ang K.K.:Radiation Oncology: Rationale, Technique, Results Ninth Edition Copyright © 2010 by Mosby, inc., P:416-533
32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kanser Tarama Testleri

Kanser tarama testleri, kanserin klinik bulgu ( ağrı, kanama, halsizlik şişlik vb.) vermeden önce tespit edilmesi ve yüksek oranda tam tedavi olanağının sağlanması yapılan testlerdir. Bu testler kanse

Comments


bottom of page